سشوار ایتالیایی
کراتینه

مدل 7878K

خرید

صاف کن سرامیک
با صفحات کراتین

مدل 5757K

خرید

موپیچ سرامیک
مخروطی

مدل 4859G

خرید

دستگاه پیرایش مو
با تیغه Accu Blade

مدل 1944AB

خرید

سشوارحرفه ای
مخصوص سالن

مدل 7200

خرید